ilk kimya laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur


ilk kimya laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur adlı soruya cevap veriyoruz

Hem su geçirmez kağıdın hem de paslanmaz çeliğin mucidinin yüzyıllar önce bu topraklarda yaşadığını biliyor muyduk? Cabir bin Hayyan, kısaca Cabir, hem modern kimyanın hem de laboratuvar çalışmalarının babası olarak tarih kitaplarının saygıyla eğildiği bir bilgindi.

Cabir bin Hayyan'ın hayatını ve bilimsel çalışmalarını incelerken, Frederick Starr'ın İslam bilim tarihine ışık tuttuğu Kayıp Aydınlanma adlı eserinden ve Brittanica'da onun adına yazdığı aşağıdaki detaylı hayat hikayesinden yararlandık.

Cabir bin Hayyan, aslen Türk eczacı bir babanın oğlu olarak 721 yılında Horasan'da doğmuştu.

Çocukluğundan beri babasının bilgisinden faydalanmakta ve bitkilerin insanlar üzerindeki iyileştirici etkisini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme imkanına sahiptir. Bu onun için genç yaşta bir dönüm noktasıdır ve bu alandaki tüm bilgileri edinmek için kendini yetiştirir.

Babasının vefatından sonra işi devralmış ve bu sırada kimya alanında dönemin önemli isimleriyle tanışmıştır.
Böylece bitkilerin mucizevi etkisinin bir mucizeden çok, temel düzeyde de olsa açıklanabilir olduğunu görür. Dönemin önde gelen bilginlerinden kimyanın temellerini öğrenir ve bu alanda yazılmış her şeyi inceler.

Eğitimi sona erdiğinde, daha fazlasını öğrenmek ve araştırmak için Bağdat'a gider.

Batı'da modern bilimin doğuşunda büyük rol oynayan Medici Hanedanı ve benzeri ailelerin bilim adamlarını ve sanatçıları desteklemesi gibi, Cabir ibn Hayyan da araştırmalarını benzer desteklerle yürütmüştür. Bağdat'ta manevi olarak Halife Harun Reşid'in ve maddi olarak dönemin önde gelen isimlerinden Bermeki'nin himayesine girdi.

Bu noktadan sonra hayatının her anı, özellikle kimya alanında doğru olduğu bilinen yanlışları araştırmak, öğrenmek ve aydınlatmakla geçmiştir.

Bağdat'ta öğrenimine devam ettiği yıllarda ünlenen 'Simya' onun da ilgisini çekmiş ve araştırmıştır.

Simya bilmeyenler için doğadaki temel elementlerin sihirle altına dönüştürülmeye çalışıldığı bir uğraştır ve farklı felsefi tezler de vardır.

Cabir bin Hayyan, simyaya alternatif olarak modern kimyaya işaret ederek, o dönemde 'bilim' olarak kabul edilen simyanın gerçek olmadığını ve bu maddelerin hiçbir koşulda altın oluşturamayacağını kanıtladı.

Batıl inancın yerine deney ve gözlemi koyma girişimi, onu modern kimyanın kurucusu olarak tarihe geçirdi.

İlk Kimya Laboratuvarı Kim Tarafından Kurulmuştur

Simyaya karşı tez olarak tanımladığı deneysel yöntemine yön verecek bazı temeller atması gerekiyordu.

İlk laboratuvarı kuran ve icatlarıyla dünyayı değiştiren Cabir bin Hayyan idi, Bu nedenle günümüzde laboratuvarlarda kullanılan birçok aleti icat etmiş ve görece ilkel de olsa ilk kimya laboratuvarını oluşturmuştur. Örneğin ilaç endüstrisinde kullanılan damıtma imbikleri ve günümüzde kullanılan test tüpleri Cabir bin Hayyan'ın eseriydi.

Buluşlarını sadece modern kimyanın varlığını kanıtlamak için kullanmıyordu...
Cabir bin Hayyan'dan önce tanımlanmayan kimyasal bileşikleri ortaya çıkarmış ve bu bileşiklerin kullanımlarını insanlara anlatmıştır.

Sitrik asit, nitrik asit ve tartarik asidin keşfi, deneylerinin sonuçlarından sadece birkaçıydı.

Deneylerinde meydana gelen reaksiyonları maddenin atomik yapısını yorumlamak için kullandı ve atomların en küçük parçacıklar olduğu tezini reddetti.
Bugün bu tezden bahsetmek oldukça kolay olsa da, atomun bölünmezliği tezinin o dönemde de inanç sistemlerinde önemli bir karşılığı olduğunu hesaba katmak gerekir.

Cabir bin Hayyan'a göre en küçük madde parçasının (bugün atom dediğimiz) bölünmezliği doğru değildi.
Çalışmalarından belki de en etkilisi, ürettiği bileşiklerle paslanmaz çelik üretimi olmuştur.

Benzer şekilde, su geçirmez kağıt onun icadıydı. O zaman gerekli olup olmadığı önemli değildi, o bir bilim adamıydı ve tüm hayatı boyunca daha iyisini yapmak için çalışmıştı.

Hayat hikayesine baktığımızda Cabir bin Hayyan 65 yaşında bu dünyadan ayrıldığında insanlığa büyük bir entelektüel miras bıraktığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Laboratuvar nedir?

Laboratuvar: Bilimsel araştırmaların yapıldığı ve bu araştırmalar için gerekli malzemelerin bulunduğu yerdir.

Dünyanın ilk laboratuvarını kim kurdu?

Cevap: Cabir bin Hayyan.

Peki Cabir bin kimdir?

Cabir bin Hayyan'dır:

Cabir bin Hayyan kimdir ve hayatı nedir nelerdir?

  1. 721 yılında Tûs şehrinde doğdu.
  2. Hayatının çoğunu Kûfe'de geçirdi.
  3. Kimya eğitimini Cafer es Sadık'tan aldı.
  4. 815 yılında öldü.
  • Modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilir.
  • Birçok bilim adamı icat ettiği araçlardan yararlandı.
  • Sadece kimyada değil, diğer alanlarda da çalışmaları var.
     

TAKİP ET   Google News Abone Ol

Etiketler:


Bir Yorum Yaz